Werksessie: Zoetermeer, de stad is nog niet af!

Op donderdag 24 maart hebben wij de eerste werksessie gehad met de werktitel: Zoetermeer, de stad is nog niet af!
Met 30 specialisten van onder andere Stedenbouwers, Beleidsambtenaren, Ontwikkelaars, Architecten, Bouwers en Makelaars, is er hard gewerkt om 4 vraagstukken te behandelen te weten:

1. Waar heeft Zoetermeer qua stedelijke invulling behoefte aan?
[producten]
2. Hoe krijgen we de plankwaliteit qua architectuur op een hoger
niveau?
3. Wat voor soort locaties passen hierbij?;
4. Hoe krijgen we de locaties snel tot ontwikkeling?
[gronduitgifte-beleid]

 

Producten

Om de doorstroming op gang te brengen wordt het tijd om andere woonproducten aan te bieden dan rijtjeshuizen. Door nieuwe woningtypes voor ouderen [bijvoorbeeld kleine randstedelijke woningen] en een kwalitatieve hoogsegmentwoningen [herenhuizen en tweekappers], komen er woningen in het lagere segment vrij. Voor de echte starters zijn er voldoende kansen in de transformatie markt.

Plankwaliteit

Ten eerste moet de stedenbouwkundige kwaliteit verhoogd worden door mooie plekken belangrijk te maken. Te denken valt aan het opwaarderen van één van de stadsparken of -pleinen zoals de Markt.

Daarnaast moet de kwaliteit van de projecten omhoog. Ook hier geldt dat er gekozen moet worden. Dit kan een iconisch gebouw zijn maar belangrijker nog een aantal architectonisch opgewaardeerde locaties. Hiertoe kan op een residuele wijze een grondprijsreductie worden toegepast.

Stadsbouwmeester, Johan Roelofs, gaf aan de ambitie te hebben door een vroegtijdige samenwerking met de ontwikkelaars alle plankwaliteit pragmatisch te verhogen.

Ook door het zwaar waarderen van plankwaliteit in tenders kan het niveau van de architectuur stijgen.

De Locaties

Duidelijk werd dat de stelling: “De stad is nog niet af” meer dan waar is. Er werden locaties rondom de stadsgrenzen genoemd maar nog meer binnen de stad. Hier liggen kansen en uitdagingen op de, deels in verval geraakte, industriegebieden. Ook kan de kwaliteit van de dorpslinten worden benut voor luxe woningbouw evenals de randen richting de polders.

Uitgifte en versnelling

Om snelheid te maken moeten allereerst de ontwikkelaars de vandaag genoemde kansen pakken. De gemeente kan hierbij soepel schakelen met de procedures. Zoals eerder genoemd kan er op kwaliteit worden gestuurd in de uitgifte bij tenders of grondprijsbepaling. Voorgesteld wordt om voor nieuwe kansen snel met betrokken ontwikkelaars te schakelen en deze te challengen.

Het vervolg

Het vervolg zit in de business. Ondernemers, adviseurs en gemeente nemen de input van vandaag mee om het ‘morgen’ in daden om te zetten.
Het was een echte werksessie.
Met dank aan onze gastheer Synchroon.

Lees het artikel in het Streekblad.