Ondertussen bij het bestuur

Zo aan het eind van het jaar heeft het OZB bestuur samen met wethouder Kuiper het beleid van Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit tegen het licht gehouden. Wat was ook alweer ons bestaansrecht?

Het doel van de OZB is drieledig:
1.       Inspireren;
2.       Samen werken aan de stad;
3.       Netwerken.

Door middel van goede sprekers worden de leden geïnspireerd in vernieuwing. Dit kunnen voorbeelden zijn uit de branche maar ook van daarbuiten. De vernieuwing kan ingezet worden in het eigen bedrijf en natuurlijk ook in de stad. We helpen de gemeente met de beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld de Woonvisie. Tegelijkertijd geeft de gemeente hun toekomstplannen aan en spoort de leden aan om hun bijdrage. Dit kan gaan om concrete ontwikkelopgaven maar ook over zaken als Duurzaamheid of SROI. Hieromheen is alle ruimte om te netwerken met als insteek elkaar te versterken in de business in en om ZoetermeerWe stellen de jaaragenda zo op dat we eerst een inspiratiesessie hebben en de volgende periode een werksessie organiseren behorende bij het onderwerp. In die werksessie komen de betrokken leden bijeen om ‘hands-on-plannen’ te maken voor de stad. Naast deze sessies organiseren wij bijeenkomsten in samenwerking met andere netwerkclubs zoals RVOZ, Vastgoedsociëteit Haaglanden, VNO-NCW-Bouwpower en Floravontuur. Door verschillende thema’s te agenderen zoals Duurzaamheid of Retail/Binnenstad zullen ook de andere wethouders bij de betreffende bijeenkomsten aansluiten.

Ons eigen Architectuurplatform was de afgelopen jaren vooral bezig met het organiseren van de Dag van de Architectuur en de Gemma Smid Prijs. Met hen zullen we extra energie steken in het verhogen van de architectonische ambitie van Zoetermeer. Ook hiermee komt de OZB breder op de kaart te staan.

We zijn tevreden met het ledenaantal van meer dan 100 personen. Toch willen we vooral dat de opkomst bij de bijeenkomsten hoger zal zijn dan het afgelopen jaar. Wij gaan in het nieuwe jaar voor een opkomst van meer dan 60%! Om dit te bereiken zullen we de communicatie intensiveren met deze website als belangrijkste informatiebron.

Het bestuur is gedreven om veel energie in de OZB te steken maar ook de  inbreng van leden is zeer welkom.

Ik kijk uit naar jullie aanwezigheid en inbreng.

Rob Steijn
Voorzitter