Terugblik bijeenkomst Circulair Bouwen

Een terugblik in beeld en de presentaties van de boeiende en drukbezochte bijeenkomst d.d. 21 maart 2019  van OZB over Circulair Bouwen, van visie tot uitvoering.

20190321 Circulariteit bij Vidomes Keller Presentatie Circulaire Keukens – Vidomes 2019-LR (002) EverUse – Slidedeck v2

Keller Presentatie Circulaire Keukens – Vidomes 2019-LR (002)

EverUse – Slidedeck v2

De gevolgen van de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. De regelingen die bij handel tussen EU-landen onderling vastgesteld zijn, gelden straks niet meer voor de handel met het Verenigd Koninkrijk. Daar moeten dus nieuwe afspraken over gemaakt worden. Het V.K. is een van de grootste handelspartners van Nederland en Brexit heeft dus grote gevolgen voor het doen van zaken.

De gemeente wil graag de volgende informatie verstrekken aan de leden van OZB middels een scan en voorlichting. Via onderstaande link komt u op de betreffende site:

https://www.brexitloket.nl/

Hier tref u de scan voor het bedrijfsleven aan en vindt u informatie over:

Wat is de stand van zaken
Wat betekent dit
Welke voorbereidingen moeten er getroffen worden

 

 

Uitnodiging ArchitectuurPunt Zoetermeer

Groen wonen in hoge dichtheid, Stadslezing woensdag 20 februari

Zoetermeer is opgezet als compacte stad zodat er veel ruimte overblijft voor groen. Kan het groene karakter worden versterkt nu Zoetermeer verder groeit met zo’n 10.000 nieuwe woningen? Dick van Gameren / Harald Mooij [Hoogleraar woningbouw – architectuur TU Delft] laat inspirerende voorbeelden zien voor groen wonen in hoge dichtheid. En Peter Boelhouwer [Hoogleraar Housing Systems TU Delft] vertelt over de trends op de woningmarkt en de woningbehoefte in Zoetermeer.

In de groeikern periode werd de hoge woningdichtheid eerst gerealiseerd met galerijflats, later werd geëxperimenteerd met woondekken. Nu rijst de vraag welke woonmilieus het beste passen bij de huidige woningbehoefte.

Aanmelden kan hier: https://www.architectuurpuntzoetermeer.nl/agenda/groen-wonen-hoge-dichtheid-zoetermeer/

 

Uitnodiging bijeenkomst OZB lid

Uitnodiging van OZB Lid van der Feltz advocaten – Marc Houweling : Energietransitie en Omgeving: A Perfect Match.

In de wereld van Bouw & Vastgoed, Overheid, Energie en Industrie staat momenteel de energietransitie centraal. Ook op ons kantoor heeft een energie-transitie plaatsgevonden, door de komst van onze nieuwe partner Energierecht, Michelle de Rijke per 1 oktober 2018. Een ‘perfect match’, die een uitstekende aanleiding geeft om vanuit verschillende invalshoeken bij dit actuele thema stil te staan. Onze specialisten in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu), energie-recht, bouwrecht en aanbestedingsrecht praten u graag bij over de energietransitie en de betekenis hiervan voor de praktijk. Het seminar vindt plaats op donderdagmiddag 14 februari 2019 in de Glazen Zaal in Den Haag. De middag staat onder leiding van een professionele dagvoorzitter van het Nederlands Debatinstituut. We sluiten af met een paneldiscussie met deskundigen en een netwerkborrel. U kunt zich aanmelden via https://www.feltz.nl/nl/formulieren/aanmelden-seminar-energietransitie-en-omgeving-a-perfect-match-/

Terugblik Nieuwjaarsontbijt 2019

Het was druk bij de Rabobank waar gastheer Bert van Vliet de leden van de OZB ontving voor het jaarlijkse OZB Nieuwjaarsontbijt. Leendert den Heijer heette de aanwezigen van harte welkom.
Judith Schotanus vertelde over de plannen van het Architectuurpunt Zoetermeer in 2019. Vervolgens presenteerde Robin Paalvast de plannen van de gemeente Zoetermeer voor de energietransitie en onderwijs.

Hierna gaf Peter Verburg (Peter Verburg begon zijn loopbaan bij de gemeente Zoetermeer als onderzoeker, later werd hij beleidsmedewerker wonen en nog weer later hield hij zich bezig met de algehele ontwikkeling van onze stad. In dat kader was hij o.a. projectleider van de Stadsvisie 2030) ons een inkijk in het gemeentelijke investeringsraadsel; een wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen gemeentelijke investeringen en lokale welvaartsontwikkeling; in hoeverre wordt in de middelgrote en grote  gemeenten van Nederland de lokale welvaartsontwikkeling verklaard door de omvang en bestemming van de gemeentelijke investeringen en door de achter de gemeentelijke investeringen  schuil gaande beleidscultuur?

Peter Verburg, die tot zijn pensionering (april vorig jaar) als beleidsadviseur werkzaam was bij de gemeente Zoetermeer doet daar als eerste in Nederland wetenschappelijk onderzoek naar en hoopt daar in de loop van 2019 op te promoveren. De leden van de OZB hadden de primeur om daar als eerste kennis van te nemen. Een interessant en interactieve presentatie!