De gevolgen van de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. De regelingen die bij handel tussen EU-landen onderling vastgesteld zijn, gelden straks niet meer voor de handel met het Verenigd Koninkrijk. Daar moeten dus nieuwe afspraken over gemaakt worden. Het V.K. is een van de grootste handelspartners van Nederland en Brexit heeft dus grote gevolgen voor het doen van zaken.

De gemeente wil graag de volgende informatie verstrekken aan de leden van OZB middels een scan en voorlichting. Via onderstaande link komt u op de betreffende site:

https://www.brexitloket.nl/

Hier tref u de scan voor het bedrijfsleven aan en vindt u informatie over:

Wat is de stand van zaken
Wat betekent dit
Welke voorbereidingen moeten er getroffen worden